Home
Stichting Woudsend Anno 1816

De Stichting Woudsend Anno 1816 is een stichting die donaties verstrekt aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten in de doelgroepen: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn en Natuur en Milieu. De stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen of verbeteren van het maatschappelijk welzijn of welvaren in Nederland. De stichting richt zich hierbij in het bijzonder op de regio rond Woudsend, gemeente Wymbritseradiel en Friesland. Bij het toekennen van donaties zal mede gelet worden op de agrarische achtergrond van de stichting.

 
Donatiebeleid van de Stichting

Het donatiebeleid van de Stichting Woudsend Anno 1816 is met name gericht op een aantal doelgroepen waar wij graag een bijdrage aan willen leveren. Ons beleid kent echter ook een aantal beperkingen.  Om een duidelijk beeld te geven zijn ze voor u op een rij gezet.

Lees meer...